11 april Wereld Parkinson Dag

parkinson2Op Wereld Parkinson Dag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor de ziekte van Parkinson.

Wereld Parkinson Dag vindt jaarlijks plaats op 11 april, de geboortedatum van de Engelse arts Dr James Parkinson.

Dr. James Parkinson, naar wie de ziekte vernoemd is, heeft de verschijnselen van de ziekte van Parkinson als eerste als een samenhangend geheel heeft herkend en beschreven.

 

Topfit Fysiotherapie aangesloten bij ParkinsonNet

Onze fysiotherapeute Amy Vogelaar is actief binnen het Parkinson Netwerk ’ParkinsonNet’.

ParkinsonNet bestaat uit verschillende regionale netwerken van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson of op Parkinson lijkende aandoeningen (Parkinsonismen).

De netwerken zijn gecentreerd rond een of meerdere maatschappen neurologie van de regionale ziekenhuizen.

Daarnaast wordt er regelmatig een parkinson cafe gehouden waarbij patienten, familie en hulpverleners elkaar kunnen ontmoeten, vaak gehouden met een thema.

Parkinsonparkinson

Bij de ziekte van Parkinson sterven bepaalde hersencellen langzaam af. Daardoor veranderen bewegingen, uiterlijk en gedrag.

Van de duizend mensen hebben er een of twee de ziekte van Parkinson. De meeste mensen met de ziekte van Parkinson zijn ouder dan 65 jaar.

Bij de ziekte van Parkinson vermindert geleidelijk het aantal hersencellen dat dopamine maakt. Dopamine is een stof waarmee hersencellen signalen doorgeven aan andere hersencellen. Je zou dopamine een ‘boodschapperstof’ kunnen noemen. Door het tekort aan dopamine worden signalen in de hersenen niet of niet goed doorgegeven. Bij de ziekte van Parkinson zijn er ook andere hersencellen en ‘boodschapperstoffen’ die minder goed gaan werken. Het is niet precies bekend waarom de hersencellen die dopamine maken afsterven. Bij mensen die op jonge leeftijd de ziekte van Parkinson krijgen kan erfelijkheid een rol spelen.
De ziekte van Parkinson begint vaak met verandering in de manier waarop u beweegt. De klachten beginnen meestal aan één kant. Een van uw handen gaat bijvoorbeeld trillen. Later kunnen de klachten ook aan de andere kant ontstaan. De ziekte van Parkinson wordt in de loop van de jaren geleidelijk erger.

Bij vragen of voor het maken van een afspraak kunt u bellen met
Topfit Fysiotherapie: 0320 265000
Topfit Fysiotherapie Dronten: 0321 382005
Topfit Fysiotherapie Zwolle: 038 3031010

 

 

Nieuwsbericht geplaatst op: 8 april 2015, in: Nieuws Topfit door: