Select Page

Sinds iedereen zonder verwijzing naar de fysiotherapeut kan, is het gebruik van fysiotherapie niet extreem toegenomen. Fysiotherapeuten en patiënten zijn tevreden, huisartsen merken geen verschil in werklast. Dit blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL in het wetenschappelijke tijdschrift Physical Therapy.

Topfit fysiotherapie DTFIn 2006 introduceerde het ministerie van VWS de vrije toegang tot de fysiotherapie. De verwachtingen waren dat de erkenning van de fysiotherapeut als volwaardig behandelaar hierdoor zou verbeteren, patiënten meer keuzevrijheid zouden krijgen en huisartsen enigszins zouden worden ontlast.

 Sneller herstel bij Directe toegang

In 2004 bezocht 17% van de Nederlanders een fysiotherapeut, in 2009 was dat 21%. Het aantal mensen dat zonder verwijzing naar de fysiotherapeut ging, nam toe van 28% in 2006 tot 44% in 2010 en 47% in 2012. Patiënten die zonder verwijzing komen, hebben gemiddeld drie behandelingen minder dan mensen die worden verwezen door de huisarts. Ilse Swinkels: “Dit kan komen doordat ze zich sneller hebben laten behandelen. Uit onderzoek is bekend dat dit leidt tot een sneller herstel. Tegelijkertijd is het ook mogelijk dat zij minder ernstige klachten hebben. Dat is niet onderzocht.”

 Onderzoek

Door de directe toegang kan een fysiotherapeut patiënten dus onderzoeken zonder dat een arts naar de klachten heeft gekeken. Patiënten die zonder verwijzing komen, krijgen een screening van tien minuten waarin de fysiotherapeut kijkt of hij de klachten kan behandelen of dat er signalen zijn dat er toch eerst een arts naar de klacht moet kijken, zal een fysiotherapeut hem altijd naar de huisarts verwijzen. Als de fysiotherapeut besluit te gaan behandelen, volgt de eerstvolgende keer een uitgebreider onderzoek, waarna de behandeling begint.

Erkenning belangrijker dan toename administratie

“Patiënten gaan meer zonder verwijzing naar de fysiotherapeut, ze vinden het makkelijk en het kost ze minder tijd”, stelt Ilse Swinkels. “Fysiotherapeuten zijn tevreden, ze hebben meer eigen regie maar wel meer administratie. Zij moeten van het eerste onderzoek en aan het einde van een behandeling – met toestemming van de patiënt – een verslag maken voor de huisarts. Bij verwezen patiënten komt er alleen aan het einde van de behandeling een verslag. Ook moeten er meer gegevens worden vastgelegd. De directe toegang betekent dus inderdaad meer administratief werk, maar voor fysiotherapeuten lijkt dat op te wegen tegen het gevoel van erkenning als volwaardige behandelaar en de voordelen die zij er in zien voor hun patiënten.”

 Topfit Fysiotherapie

Ook bij Topfit is het sinds 2006 mogelijk om zonder verwijzing een afspraak bij de Fysiotherapeut te maken.

 

Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u bellen met Topfit Fysiotherapie
Lelystad: 0320 256000
Dronten: 0321 382005
Zwolle: 038 3031010

*Bron: www.Nivel.nl