Select Page
Farmaceutica

Zoals de afgelopen dagen breed in het nieuws werd uitgemeten stond de verstrekking van de medicijnen voor de ziekte van Fabry  en de ziekte van Pompe ter dicussie. Met meer dan € 200.000 en € 700.000 zijn de kosten aan de hoge kant.

Het conceptadvies van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) geeft als argument aan dat de kosten niet meer opwegen tegen de gezondheidswinst die de patiënten behalen.

En gedegen onderzoek is ook lastig bij zo’n kleine populatie patienten: bij Fabry slechts 60 en bij Pompe circa 115 patiënten.  Toch is dat wel weer opmerkelijk.

Waarom heeftCVZ bij het op de markt komen van de medicijnen dan wel besloten het te ondersteunen?

Afgelopen vrijdag 3 augustus heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) bekend gemaakt dat de vergoeding van dure geneesmiddelen voor de ziekte van Pompe en Fabry niet wordt gestopt.

Fysiotherapie

We kunnen dit wel vergelijken met het besluit om fysiotherapie voor reumatoïde artritis  volledig te schrappen uit het basispakket vanaf 2012. Uiteraard hoeft niet iedereen behandeld te worden, maar enige inspraak vanaf ‘de werkvloer’ was wel wenselijk geweest!

Fysiotherapie effectief voor reuma patiënten

Uit onderzoek blijkt namelijk dat fysiotherapie bijzonder effectief is voor reuma patienten!

Op het besluit om de vergoeding te schrappen heeft de reumapatiëntenbond dan ook weinig tot geen invloed gehad, is de patient de dupe en   is het voorgenomen besluit van CVZ een definitief besluit geworden.

Uiteindelijk moet de afname in de fysiotherapeutische zorg voor de Reumagroep een besparing opleveren.  Indien de kosten voor medicijnen voor het Skeletspierstelsel  voor 2012 gaat toenemen (was gemiddeld zo’n 160 miljoen) dan heeft de farmacie toch weer gewonnen van de fysiotherapie..

Fysiotherapie Topfit

De fysiotherapeuten van Topfit  kunnen u met proffesionele kennis en vaardigheiden begeleiden bij klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat.

Voor vragen of een afspraak kunt u bellen met: 0320 265000