Select Page

Onder begeleiding van Algemeen Bestuurslid van het KNGF én maatschaplid van Topfit Fysiotherapie Harry Gosselink, legde kandidaat-Kamerlid Jetta Klijnsma (PvdA) op 21 augustus een werkbezoek af.

Dit vond plaats bij fysiotherapiepraktijk Lijf & Leven in Ede. Zij ging in gesprek met oprichter Ellen Toet en haar collega’s, met patiënten, en met KNGF-directeur Rian Veldhuizen en KNGF-bestuurslid Harry Gosselink. In dat gesprek was ze onder de indruk van de preventieve werking van fysiotherapie:

‘In ons verkiezingsprogramma komt het onderwerp preventie nadrukkelijk aan bod. Ik zie dat fysiotherapie goede mogelijkheden biedt om op andere plaatsen in de zorgketen geld te besparen. Ook spreekt het mij erg aan dat fysiotherapie dicht bij de mensen is georganiseerd, bijvoorbeeld op wijkniveau.’

Patiëntervaringen

Enkele patiënten vertelden over hun behandeling. COPD-patiënt Wim Schreuders: ‘Voorheen lag ik jaarlijks twee keer tien dagen in het ziekenhuis met longontsteking, in april en in oktober. Sinds ik bij de fysiotherapeut onder behandeling ben, is dat niet meer het geval.’

Waarschuwing

Harry Gosselink stipte aan dat door fysiotherapie minder mensen in de tweede lijn terechtkomen: ‘Wijkgerichte zorg is laagdrempelig, informeler en goedkoper.’

Hij waarschuwde ook voor de bezuinigingen op fysiotherapie voor chronisch zieken. Sinds begin dit jaar geldt een eigen bijdrage voor fysiotherapie. Voor patiënten met een chronische aandoening geldt dat de eerste twintig behandelingen niet binnen de basisverzekering vallen. ”Wij adviseren patiënten dan ook altijd om zich aanvullend te verzekeren, anders moeten zij deze behandelingen zelf betalen”.

Gosselink: ‘Inzet van fysiotherapie voorkomt veel onnodige zorg en dat drukt de zorgkosten. En daarnaar zijn we met zijn allen op zoek. Juist nu de discussie speelt over bezuinigen in de zorg moet er gekeken worden naar de toegevoegde waarde van de inzet van de fysiotherapeut. Als wij zo’n zes tot acht keer per jaar een reumapatiënt zien, kunnen we de conditie op peil helpen houden. Zo niet, dan doen ze elders een zwaarder beroep op het zorgbudget.’

Praktijkgeluiden

Klijnsma vond het goed om deze geluiden uit de praktijk te horen. Ze benadrukte dat haar partij in het verkiezingsprogramma stevig inzet op preventie, waarbij fysiotherapie een grote rol kan spelen. Dat kan ook bij het organiseren van de zorg dicht bij de mensen. Juist de wijkgerichte aanpak sprak haar aan. De marktwerking werkt niet, vond zij verder: ‘Na 12 september nemen we daar graag afscheid van.’

Ook de financiering van de zorg vond zij onnodig ingewikkeld: ‘Laat het geld van de AWBZ via de zorgverzekeraars en de gemeente verdeeld worden. De gemeenten bekostigen dan de extramurale zorg, de intramurale zorg valt onder de zorgverzekeraars, onder het motto “Solidariteit” ’.

Wit u ook weten hoe u met een chronische aandoening actief kunt blijven? Bel Topfit Fysiotherapie voor een afspraak 0320 26 5000