Select Page

Wie het nieuws heeft bijgehouden heeft gehoord over de enquette onder huisartsen waaruit bleek dat patienten noodzakelijke zorg mijden wegens de economische crisis. Vooral het hoge eigen risico speelt een rol. Dat blijkt uit een enquête die de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)heeft gehouden. Meer dan duizend huisartsen hebben meegedaan.

Top vijf

Uit de enquête komt een top vijf naar voren van zorgmijdend gedrag.

  1. Niet naar een GGZ-instelling (bijv. een psycholoog) gaan.
  2. Niet naar een aanbevolen eerstelijns zorgverlener, bijvoorbeeld een fysiotherapeut gaan.
  3. Medicijnen niet afhalen.
  4. Geen lab-onderzoek laten doen.
  5. Geen aanvullend onderzoek laten doen (bijv. röntgenfoto’s).

Achterstandswijken

Aanleiding voor de enquête onder de huisartsen was berichtgeving van de NOS eind maart, destijds op basis van meldingen van artsen in achterstandswijken. Nu blijkt dat het mijden van zorg niet beperkt is tot achterstandswijken, maar in het hele land voorkomt.Vooral sinds 2012

Bijna de helft van de artsen wordt vooral sinds vorig jaar geconfronteerd met patiënten die zorg mijden, een kwart heeft er pas dit jaar mee te maken gekregen. En het aantal keren per week dat de huisarts het tegenkomt neemt toe. De hoogte van het eigen risico speelt daarbij een belangrijke rol.

Ruim tweederde van de huisartsen is het (zeer) eens met de stelling dat “de huidige hoogte van het eigen risico gevolgen heeft voor de mate waarin ik goede zorg kan leveren aan mijn patiënten”.

Alternatieven bieden

De huisartsen geven aan dat ze hun best doen om zorgmijders alternatieven te bieden, zoals goedkopere medicijnen zoeken of een controleafspraak bij de huisarts in plaats van een verwijzing naar het ziekenhuis.

Ook benoemen ze uitdrukkelijk de noodzaak van het vervolgonderzoek, maar ze betwijfelen of dat helpt.

LHV: zorgmijden alarmerend (ANP)

De uitkomsten van de enquête over het mijden van zorg zijn alarmerend, want zorgmijden brengt grote gezondheidsrisico’s en op den duur hogere kosten met zich mee. Dat zegt Steven van Eijck, de voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging. Hij reageert op het LHV-onderzoek waaruit blijkt dat vrijwel alle huisartsen meemaken dat patiënten regelmatig doktersadvies negeren, omdat ze er geen geld voor hebben.

“De economische crisis stormt de spreekkamer binnen”, aldus Van Eijck. “De uitkomsten laten zien dat het om een breed maatschappelijk probleem gaat, dat zich voordoet bij patiënten van alle leeftijden en bij alle ziektebeelden. En zowel in achterstandswijken als elders.”

Drempelloos

Het onderzoek bevestigt volgens de LHV het belang van een drempelloze toegang tot de huisartsenzorg. Want hoewel huisartsenzorg op dit moment niet onder het eigen risico valt, zien huisartsen in hun spreekkamer wel de gevolgen van veranderingen in het verzekeringspakket en het eigen risico.

Van alle huisartsen geeft 68 procent aan dat de hoogte van het eigen risico het leveren van optimale zorg belemmert. “Het gaat hier om politieke keuzes, toch is het goed om kritisch te kijken of er geen onnodige drempels worden opgeworpen”, aldus Van Eijck.

De LHV vindt dat de uitkomsten moeten worden meegewogen in de discussie over het basispakket. Van Eijck: “Het is een duidelijk signaal dat deze discussie gevoerd moet worden in de politiek en de maatschappij.” De LHV gaat deze uitkomsten ook delen met haar achterban. Ze wil de komende periode in gesprek met alle partijen over de impact van de cijfers en de vraag hoe hiermee om te gaan.

Minister Schippers

Minister Schippers zegt in een reactie op de enquête dat ze al een uitgebreid onderzoek laat doen naar de gevolgen van de verhoging van het eigen risico. Dit onderzoek is begin volgend jaar klaar, voorafgegaan door een tussenrapportage in november.

Schippers wijst erop dat in haar plannen de koopkracht voor de laagste inkomens niet daalt. Voor die groep wordt de verhoging van het eigen risico (115 euro) gecompenseerd door een even grote toename van de zorgtoeslag.

Tweede Kamer geschrokken

In de Tweede Kamer is geschrokken gereageerd op de cijfers. Wel blijft een meerderheid bereid het onderzoek van Schippers naar de gevolgen af te wachten. Alleen de SP wil zo snel mogelijk een nieuw debat met de minister over zorgmijden.