Topfit Fysiotherapie biedt sportmogelijkheden voor oncologiepatienten

Sinds een aantal jaren werkt Topfit Fysiotherapie samen met Stichting Tegenkracht.tegenkracht_logo

Kanker en Sport

Tegenkracht biedt kankerpatiënten de nodige sportfaciliteiten en begeleiding, om zo sterk mogelijk de behandeling van operatie, chemotherapie en bestraling in te gaan en deze behandeling te kunnen doorstaan.

Het sportplan Tegenkracht is een sportmedisch begeleidingstraject van 6 maanden. Tegenkracht gaat daarbij uit van de sportwens van de deelnemer. Het sportadvies hangt af van wat de deelnemer kan en wil. Wat de deelnemer kan wordt tevoren gemeten in een inspanningstest, die wordt afgenomen door een deskundige sportarts. Aan de hand hiervan wordt het persoonlijke begeleidingstraject bepaald.

Voor wie

Tegenkracht is er voor mensen met kanker of die herstellende zijn van kanker en die graag willen (blijven) sporten.

Kosten
  • Eigen bijdrageFitness_52871651

De eigen bijdrage van de deelnemer voor de sportbeoefening bedraagt 12,50 euro per week. Dit bedrag wordt mede gevraagd om deelnemers te motiveren een actieve houding aan te nemen gedurende het sportplan.

 

  • Kosten van de inspanningstest

De kosten van de inspanningstest kunnen deelnemers declareren bij hun zorgverzekeraar. De kosten die niet vergoed worden, kunnen gedeclareerd worden bij Tegenkracht.

 

  • Kosten van de sportbeoefening

De meeste zorgverzekeraars vergoeden (gedeeltelijk) de kosten van de sportbeoefening. Is dat niet het geval dan vergoedt Tegenkracht deze kosten (max 50 euro per week voor een periode van 6 maanden).

Topfit Fysiotherapie

Bij Topfit Fysiotherapie is Mirjam Meppelink gespecialiseerd oncologie-therapeute

Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u bellen met Topfit Fysiotherapie
Lelystad: 0320 265000
Dronten: 0321 382005
Zwolle:    038 3031010

Nieuwsbericht geplaatst op: 28 augustus 2014, in: Nieuws Topfit door: