Select Page

Op donderdag 1 september 2016 is de Lelystadse Uitdaging  officieel van start gegaan. De Lelystadse Uitdaging is de 50e Uitdaging in Nederland. Founders van de Lelystadse Uitdaging zijn het Oranjefonds, de Gemeente Lelystad en  Rabobank Flevoland. Mede-initiatiefnemer is de Bedrijfskring Lelystad.UIT160224-Logo_Lelystadse_uitdaging_RGB-419x60

De Lelystadse Uitdaging zorgt voor samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en het lokale bedrijfsleven.  De Lelystadse Uitdaging bemiddelt  in vraag en aanbod van Materialen (meubels, spullen), Menskracht (kennis, extra handen, creativiteit) en Middelen (geld).  Het is een bedrijvennetwerk dat dóet.  De Lelystadse Uitdaging stimuleert bedrijven in de Gemeente Lelystad om maatschappelijk betrokken ondernemerschap te laten zien in concrete acties en daarmee de leefbaarheid in de lokale samenleving te ondersteunen.
Namens Topfit Fysiotherapie zit Dennis Geerlings bij de Lelystadse Uitdaging en neemt deel in de Matchgroep als een Matchmaker.