Selecteer een pagina

Valcursus, Vallen Verleden Tijd! Gaat weer van start

Doelgroep*

 • Bent u 65 jaar of ouder?
 • Bent u in het verleden gevallen?
 • Bent u bang om te vallen?
 • Heeft u een verhoogd risico om te vallen?

 
* De cursus is niet geschikt voor u als u osteoporose of osteoponie heeft en/of als u niet zonder rollator of 2 krukken kunt lopen.
 

Risico’s valincidenten

Per jaar belanden ruim 50.000 mensen met een botbreuk op de spoedeisende hulp vanwege een valpartij. Na zo’n akelige ervaring ontwikkelen velen angst voor beweging. Ze vermijden activiteiten, waardoor de lichamelijke conditie verslechtert en de kans op herhaling eerder groter dan kleiner wordt. Om deze cirkel te doorbreken of voorkomen, heeft de Sint Maartenskliniek in Nijmegen een wetenschappelijk onderbouwde valtraining ontwikkeld onder de naam: ‘Vallen Verleden Tijd’. Dit programma kunt u bij Topfit Fysiotherapie volgen.

Programma

 • U start met een intake bij de fysiotherapeut
 • De fysiotherapeut neemt aan het begin en het eind van het programma een test af om uw valrisico in kaart te brengen
 • Doelstellingen: vergroten zelfvertrouwen, verminderen valangst en mogelijke valgevaren beter herkennen en hier beter mee leren omgaan
 • U volgt 10 lessen; één keer per week onder begeleiding van twee speciaal opgeleide fysiotherapeuten
 • De maximale groepsgrootte bedraagt 10 deelnemers
 • Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van sport en spel, een speciaal ontwikkeld parcours en uitleg/oefeningen gericht op veilig vallen
 • De cursus sluit af met een evaluatie van uw persoonlijke doele

 

Kosten / vergoeding

De cursus wordt door de meeste zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed vanuit uw aanvullende verzekering (totaal 6 fysiotherapie behandelingen voor 10 lessen). Indien u niet (toereikend) aanvullend verzekerd bent, bedragen de kosten voor de cursus € 190,-.

Locaties en tijden

De Cursus Vallen Verleden Tijd start in Maart bij Topfit Fysiotherapie
Locatie:           Hanzeborg, Koningsbergenstraat 201 in Lelystad
Start:               vrijdag 31 maart

Tijd:                vrijdag van 14:00 tot 15:30 uur

Voor meer informatie kunt terecht bij Marijke Manders of Astrid Gommers.

Aanmelding is mogelijk per mail: info@topfit-fysiotherapie.nl of telefonisch: 088 – 1719 000