Select Page

Uw zorgverzekering is misschien wel de belangrijkste verzekering die u heeft. Toch blijkt uit onderzoek van bureau Gfk in opdracht van Univé dat bijna 20% van de Nederlanders niet goed weet wat er in de basisverzekering zit.

De inhoud van de basisverzekering wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld door de overheid. Zorgverzekeraars bepalen alleen de inhoud van de aanvullende zorgverzekeringen. Tussen half november en 1 januari kunt u kiezen hoe u zich voor het jaar daarna qua zorg verzekert. U kunt dan eventueel overstappen naar een andere zorgverzekeraar. In 2016 stapten slechts 6,8% van alle Nederlanders over. Dat in verhouding zo weinig mensen veranderen van verzekeraar is niet zo vreemd. Volgens het Gfk-onderzoek is namelijk 82% (zeer) tevreden met de huidige zorgverzekering. Bovendien zit maar liefst 33% van de Nederlanders al meer dan 10 jaar bij dezelfde zorgverzekeraar. Daarnaast geeft 1 op de 5 Nederlanders aan dat de zorgverzekering ze heel weinig interesseert. En 3 op de 10 controleert niet jaarlijks of de dekking nog aansluit op zijn of haar situatie.

Weetjes
  • Hoewel ieder jaar bekendgemaakt wordt wat er in de basiszorgverzekering zit, weet 19% toch niet goed waarvoor hij of zij verzekerd is
  • 1 op de 4 Nederlanders weet niet of een behandeling in het buitenland wordt vergoed vanuit de basisverzekering (dit wordt vergoed voor spoedeisende hulp, maar tegen het Nederlandse tarief).
  • Tandartscontroles voor iedereen boven 18 jaar worden juist niet vergoed vanuit het basispakket. Toch denkt 33% dat dat wél het geval is.
  • Van de vrouwen checkt 31% voor een afspraak met een arts of deze kosten wel worden vergoed door de zorgverzekering. Bij de mannen doet 23% dat.
Verschil in premie basisverzekering zorg

Zorgverzekeraars moeten zich aan de vergoedingen houden die de overheid voor de basisverzekering heeft vastgesteld. De inhoud van deze verzekeringen is dan ook overal gelijk. Toch zijn er wel verschillen. Zo mogen zorgverzekeraars zelf de premie vaststellen.

Restitutie-, natura- of budgetpolis

Een ander verschil tussen basiszorgverzekeringen betreft de vrijheid om te kiezen voor een bepaalde zorgaanbieder. Met een zogenaamde restitutiepolis mag u zelf een zorgaanbieder of ziekenhuis kiezen. Zes op de tien Nederlanders heeft gekozen voor deze verzekeringsvorm blijkt uit het Gfk-onderzoek, 63% heeft liever keuzevrijheid dan een lagere premie. Een naturapolis wordt gezien als een gulden middenweg tussen volledige keuzevrijheid en een goedkope premie. De budgetpolis, waarbij de keuzevrijheid het meest beperkt is, wordt gekozen vanwege de prijs.

Verplicht en vrijwillig eigen risico

Wettelijk bent u verplicht de eerste € 385,– die u dit jaar aan zorgkosten maakt, uit eigen zak te betalen. Maar wat volgens het Gfk-onderzoek bijna 1 op de 5 verzekerden niet weet, is dat u daarnaast ook een vrijwillig eigen risico kunt kiezen. U betaalt dan minder premie.
Eigen risico geldt niet altijd
Het eigen risico kan voor sommige mensen een drempel zijn om zorg te gebruiken. Daarom is het goed om te weten dat het eigen risico niet voor alle zorg geldt. Zo worden de zorgkosten voor kinderen tot 18 jaar vergoed zonder eigen risico. En hoewel 47% van de deelnemers aan het onderzoek denkt dat ook voor een consult bij de huisarts het eigen risico geldt, is dat echt niet zo. Voor medicijnen geldt het eigen risico wel.
Let op! Het verplichte en het vrijwillige eigen risico gelden beide alleen voor de zorg uit de basisverzekering. Voor de dekkingen in de aanvullende verzekeringen is er meestal geen eigen risico, tenzij dit uitdrukkelijk in de polisvoorwaarden staat.

Aanvullende zorgverzekering

Voor 85% van de Nederlanders is de basisverzekering niet voldoende. Zij kiezen ervoor zich aanvullend te verzekeren. Een tandartsverzekering wordt het vaakst afgesloten. Zo’n 73% van de Nederlanders heeft daarnaast nog andere aanvullende dekkingen. Er zijn erg veel verschillende aanvullende zorgverzekeringen, elk met hun eigen samenstelling en voorwaarden.

In november worden de nieuwe polisvoorwaarden bij de verzekeringsmaatschappijen bekend gemaakt