Selecteer een pagina

Wat zijn eigenlijk ‘etalagebenen’?

Er zijn veel mensen die door vaatproblemen moeilijk afstanden kunnen lopen als gevolg van pijn in het been. Na een poosje rusten (door bijvoorbeeld voor een etalage een poosje staan te kijken, vandaar de Nederlandse benaming) zakt de pijn weer wat af en kan de patiënt weer verder lopen. De afstand die de patiënt nog kan lopen zonder pijn te krijgen zegt iets over de ernst van de aandoening.

Oorzaak

Etalagebenen zijn het gevolg van vernauwingen in de slagaders die naar of in uw benen lopen. Bij etalagebenen is het belangrijk om zoveel mogelijk te gaan lopen en wandelen. Wat nog beter werkt dan zelfstandig veel gaan wandelen, is looptraining onder leiding van een fysio- of een oefentherapeut. De medische benaming voor etalagebenen is Claudicatio Intermittens ofwel Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV).

ClaudicatioNet

Drie Topfit-fysiotherapeuten zijn aangesloten bij het ClaudiocatioNet. De claudiocatiotherapeut volgt extra scholing, congressen e.d. op het gebied van perifeer arterieel vaatlijden (PAV) en kan zo gesuperviseerde looptherapie (GLT) bieden.

Vergoeding

Vanaf 2017 worden de eerste 37 behandelingen gesuperviseerde looptherapie uit de basisverzekering vergoed voor patiënten met een verwijzing van de huisarts of specialist.

Wilt u meer weten of kampt u met claudiocatio, vraag gerust naar een claudiocatiotherapeut!

Mail naar info@topfit-fysiotherapie.nl of bel  088 – 1719 000

Voor meer informatie over claudicatio:   http://www.etalagebenen.nl/home/ https://www.hierhebikpijn.nl/aandoening/60/etalagebenen