• Altijd in de buurt
 • Persoonlijke aandacht
 • Bewezen effectief

Tiltraining

Zwaar lichamelijk werk hoeft niet altijd te bestaan uit het tillen, sjouwen of verplaatsen van zware gewichten. Ook voor een medewerker die heel veel handelingen met weinig gewicht moet verrichten, wordt het werk naarmate het vaker moet worden uitgevoerd zwaar. Onze tiltraining kan u (of de medewerkers in uw bedrijf) scholen om verantwoord te tillen ter voorkoming van fysieke klachten.

Arbotechnisch verantwoord tillen!

U voorkomt lichamelijke klachten door het werk in de juiste houding én met de juiste tiltechnieken uit te voeren!

Tijdens de tiltraining leren de deelnemers de juiste tiltechnieken aan. Dit vervolgens toepassen op het werk betekent een gedragsverandering. Het ‘oude’ – verkeerde – gedrag moet eerst worden afgeleerd en tegelijkertijd moet het nieuwe worden aangeleerd en toegepast. Het kost enige tijd om dat in te laten slijten én dit vereist een regelmatig ‘opfrismoment’.

Neem contact met ons op

Omdat gedragsverandering tijd kost, bestaat een tiltraining uit:

 • 3 contactmomenten verspreid over 3 maanden tijd
 • kleine groepen van 4-6 personen, dus veel persoonlijke aandacht
 • kennisoverdracht door een korte theoretische uitleg
 • praktisch oefenen van diverse tiltechnieken
 • vertaling van het aangeleerde gedrag naar de dagelijkse werkzaamheden van de medewerker
 • evaluatie

De inhoud van de tilrainingen

 • 1e training: kennistoets: vragenlijst en praktische opdrachten uitvoeren
 • 2e training: tiltechnieken doornemen en toepassing daarvan
 • 3e training: tiltechnieken in de praktijk brengen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden