• Altijd in de buurt
 • Persoonlijke aandacht
 • Bewezen effectief

Werkplekonderzoek- & advies

Fysieke klachten kunnen ontstaan door een onjuiste houding of niet correct bewegen op het werk. Een Werkplek onderzoek & advies kan ziekteverzuim voorkomen! Tijdens een werkplekonderzoek wordt de medewerker in zijn houding en bewegen gevolgd en geanalyseerd door de bedrijfsfysiotherapeut. Of het nu gaat om til, trek- of duwwerkzaamheden bij lichamelijk zware beroepen, of om eenzijdig (beeldscherm)werk. Neem contact op voor meer informatie of maak een afspraak!

Bedrijfsfysiotherapeut onderzoekt de werkplek

De bedrijfsfysiotherapeut onderzoekt wat de belemmerende factoren zijn bij uw medewerker tijdens het werk die ervoor zorgen dat er lichamelijke klachten ontstaan.

Neem contact met ons op

Mogelijke oorzaken lichamelijke klachten op het werk:

 • werkhouding en werkgedrag van de medewerker
 • werkplekergonomie
 • werkomstandigheden
 • organisatie van het werk (veel werkdruk)
 • (tijdelijke) situatie van onder- of overbelasting van de medewerker

Hoe ziet een werkplekonderzoek eruit?

 • Functie-, taak-, handelingen analyse
 • werkplekonderzoek inclusief advies
 • Rapportage met aanbevelingen voor de werkgever
 • Evaluatie met nadruk op gedragsmatige training

Arbozorg contract versus individueel onderzoek

De preventieve werkzaamheden worden veelal onder het Arbozorg contract uitgevoerd. Het is ook mogelijk een individueel werkplek onderzoek & advies aan te vragen.