• Altijd in de buurt
  • Persoonlijke aandacht
  • Bewezen effectief

Frozen shoulder

Een ‘frozen shoulder’ is een zeer pijnlijke ontsteking (ook wel adhesive capsulitis genoemd) die het gewrichtskapsel van de schouder strak trekt in een pijnlijke verkleving rond het gewricht. U raakt daardoor steeds meer beperkt in uw bewegingen.

Frozen shoulder

Een ‘frozen shoulder is een ontsteking van het gewrichtskapsel van de schouder en kan acuut veroorzaakt worden door een val of een klap op de schouder. Er kunnen ook heel lang sluimerende klachten zijn die leiden naar de ontsteking zonder duidelijke oorzaak. De schouderpijn kan dusdanig uitstralen naar de bovenarm en de onderarm of hand dat het gevoelsmatig zelfs lijkt of er meerdere pijnlijke ontstekingen zijn. Er ontstaat een bewegingsbeperking in de schouder en de arm. Een jas aantrekken of het op de zij slapen van de aangedane schouder is niet goed mogelijk. Patiënten met een ‘frozen shoulder’ zijn over het algemeen tussen de 40 en 60 jaar. Diabetici worden vaker getroffen door de aandoening. Waarom is nog onbekend. Een ‘frozen shoulder’ heeft drie fasen. De onstekingsfase (1) is de meest pijnlijke fase. De bevriezingsfase (2) waarin de bewegingsbeperkingen steeds erger worden. En de ontdooiende fase (3). Een frozen shoulder herstelt vanzelf met rust en door te blijven bewegen binnen de pijngrens en de bewegingsgrens. Het herstel kan 1 jaar tot 4 à 5 jaar duren.

Afspraak maken

Oorzaak frozen shoulder

De ontsteking in het gewrichtskapsel die tot een ‘frozen shoulder’ leidt, kan spontaan ontstaan of door een trauma, bijvoorbeeld een ongeluk of een val. De ontsteking kan ook heel geleidelijk ontstaan door een niet precieze oorzaak. Statistisch is duidelijk geworden dat een frozen shoulder vaker voorkomt bij diabetici. Ook bij vrouwen tijdens of na de overgang lijkt een frozen shoulder vaker te kunnen voorkomen. Leefstijl factoren als eenzijdige voeding, roken, te weinig beweging en langdurige stress zouden mogelijk nog een rol kunnen spelen.

Een frozen shoulder kan ook ontstaan na een operatie aan het schoudergebied of door een lange tijd van weinig bewegen doordat de arm bijvoorbeeld in een mitella is gedragen vanwege breuk of een kneuzing.

Diagnose frozen shoulder

Op basis van het verhaal van de patiënt en het bewegingsonderzoek van een arts en een echografisch onderzoek kan de diagnose worden gesteld door een specialist. Op röntgenfoto’s is meestal geen afwijking te zien. Deze worden soms gemaakt om andere aandoeningen die op een ‘frozen shoulder’ lijken uit te sluiten.

Behandeling frozen shoulder

Een snelle oplossing kan zijn echogeleide injecties laten zetten in het gewrichtskapsel. Dit kan de pijn verminderen en de ontsteking sneller laten oplossen. En de bewegingsbeperking verminderen, Dit werkt niet bij iedereen even goed en er zijn ook risico’s aan verbonden. Heel soms wordt een schouder met een langdurige verkleving nog geopereerd als er geen verbetering zichtbaar is na lange tijd. Een frozen shoulder ‘dooft’, weten we inmiddels, vanzelf uit. U kunt wachten tot de ontsteking is uitgedoofd. Dat betekent veel rust houden en slechts bewegen binnen de beperking/pijngrens. Medicatie kan tijdens de ontstekingsfase de pijn enigszins verlichten. Fysiotherapie kan u helpen uw bewegingsvrijheid weer terug te winnen in een goed evenwicht tussen rust en beweging.

In de eerste fase en de tweede fase (de onstekingsfase en in de bevriezende fase) werkt fysiotherapie zelfs averechts. Pas als de pijn van de ontsteking is verdwenen en de ontdooiende fase is ingetreden kan er aan de bewegingsbeperking gewerkt worden met voorzichtige oefeningen en manuele therapie en dry needling. Een frozen shoulder herstelt dus op zich vanzelf. Maar er kan wel een bewegingsbeperking blijven als u te weinig beweegt. Het herstel van een frozen shoulder kan 1 tot 5 jaar duren.

Samen met u kijken we wat uw korte termijn doel is (b.v. een jas aan kunnen trekken, weer kunnen fietsen, weer kunnen autorijden) en uw lange termijn doel (b.v. weer fysiek werk kunnen verrichten of weer intensief kunnen sporten). We kijken naar uw leefstijl en naar uw belastbaarheid. We kijken wat u aankan en hoe we uw belastbaarheid langzaam maar zeker op een hoger plan kunnen brengen tot waar u was voordat u een ‘frozen shoulder’ kreeg.

Image by 8photo 

Maak direct een afspraak

Wilt u een afspraak maken? Bel 088-171 9000 of vul het contactformulier in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.