• Altijd in de buurt
  • Persoonlijke aandacht
  • Bewezen effectief

Kinderfysiotherapie

MOOR kids kinderfysiotherapie en kinderoefentherapie werkt samen met Topfit Fysiotherapie en is een onderdeel van Fysio Groep Nederland. Kinderfysiotherapie en kinderoefentherapie, waar de kwaliteit van de zorg voor uw kind centraal staat. MOOR kids is een PLUS praktijk met behandellocaties verspreid over Flevoland, Gelderland en Overijssel. Lees verder voor meer informatie!

Kinderfysiotherapie

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt dit af van het gebruikelijke. Dit kan kinderen belemmeren in hun ontwikkeling. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of ze moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij behandeling door de kinderfysiotherapeut of kinderoefentherapeut. (bron NVFK)

De kinderfysiotherapeut

Een kinderfysiotherapeut heeft na de basisopleiding fysiotherapie de vervolgopleiding kinderfysiotherapie gevolgd. De kinderfysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar op het gebied van het bewegend functioneren.

De kinderoefentherapeut 

Een kinderoefentherapeut heeft na de basisopleiding oefentherapie Cesar de vervolgopleiding kinderoefentherapie gevolgd. De kinderoefentherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van fijn- en grootmotorische problemen bij kinderen t/m 18 jaar, vooral in de basisschoolleeftijd.
De kinderfysiotherapeut en kinderoefentherapeut werken altijd volgens een behandelplan; waar nodig in overleg met andere disciplines, zoals de arts, leerkracht, logopedist of ergotherapeut.
De collega’s die nog met de post-HBO masteropleiding tot kinderfysiotherapeut of kinderoefentherapeut bezig zijn, werken bij MOOR-kids zelfstandig, maar worden intensief begeleid door hun supervisor, zodat de kwaliteit van de zorg voor uw kind is gewaarborgd.
Het team van MOOR-kids volgt regelmatig cursussen en workshops om zich bij- en na te scholen.

Aangesloten bij het Keurmerk Fysiotherapie

MOOR kids is aangesloten bij het Keurmerk Fysiotherapie en is door Zilveren Kruis Plus gekwalificeerd als Pluspraktijk, dit betekent dat u kwalitatief goede en transparante zorg van ons kunt verwachten en wij door o.m. Zilveren Kruis aanbevolen worden als beste zorgpartner.

Wanneer is het verstandig een afspraak te maken met de kinderfysiotherapeut van MOOR kids? Als:

•    uw baby een voorkeurshouding heeft en bij een afplatting van het hoofdje;
•    uw baby niet graag op de buik ligt/speelt;
•    uw kindje zich op de billen voort beweegt;
•    wanneer uw baby veel huilt en overstrekt;
•    er problemen zijn in de ontwikkeling van de grote en/of fijne motoriek;
•    uw kind moeite heeft met het uitvoeren van kleutervaardigheden als kleuren/ tekenen/ knutselen;
•    uw kind moeite heeft met het vasthouden van de pen en het netjes schrijven;
•    uw kind veel struikelt/valt en onhandig beweegt;
•    uw kind angstig is voor bewegen en faalangstig is.

Daarnaast hebben onze therapeuten zich gespecialiseerd op bepaalde gebieden:

•    de asymmetrische zuigeling / baby’s met een voorkeurshouding;
•    het bepalen van de mate van afplatting van de schedel middels Plagiocephalometrie;
•    zorgdragen;
•    chronische vermoeidheid en pijnklachten bij kinderen( SOLK)
•    neurorevalidatie;
•    motorische schrijfproblemen bij kinderen;
•    problemen in de prikkelverwerking van zowel jonge kinderen ( 0-2 jaar) als de oudere schoolgaande kinderen.

Naast het verzorgen van de individuele kinderfysiotherapie en kinderoefentherapie in de praktijk, biedt MOOR kids de volgende beweegprogramma’s aan:

•    Fitkids – hét fitness- en oefenprogramma voor kinderen van 6 tot 18 jaar met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening. (Denk aan astma, syndroom van Down, autisme, ADHD, hartafwijkingen of een motorische achterstand.)
•    COOL2BFit – Een sportief en leuk leefstijlprogramma voor kinderen die een gezonder gewicht willen, samen met hun ouders. Een programma dat op een gezonde manier en met een positieve benadering de leefstijl wil veranderen voor kinderen die een gezonder gewicht willen en weer lekker in hun vel willen zitten in de leeftijd van 4 – 13 jaar samen met hun ouders / verzorgers.

Wanneer u twijfels heeft over de motorische ontwikkeling van uw kind, kunnen onze therapeuten de ontwikkeling in kaart brengen en hulp bieden. Ook kunt u vrijblijvend advies inwinnen.
Voor ouders met een jonge baby hebben wij een informatief filmpje op onze website geplaatst. Te vinden via: https://www.moor-kids.nl/specialisaties/voorkeurshouding/

Wanneer u een afspraak wilt maken, is een verwijzing van de huisarts niet nodig. De kinderfysiotherapeut en de kinderoefentherapeut is direct toegankelijk en wordt 18x vergoed vanuit de basisverzekering.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u bellen met MOOR kids kinderfysiotherapie 0384204737

www.moor-kids.nl