• Altijd in de buurt
  • Persoonlijke aandacht
  • Bewezen effectief

Hokkeling & Huibers – Samenwerking met andere zorgprofessionals

We zijn continue op zoek naar de beste mogelijkheden om uw herstel te bevorderen. Daarom werken we nauw samen met andere zorgprofessionals. Zonodig overleggen we met uw huisarts, specialist of andere hulpverlener. Dit doen we uitsluitend met uw toestemming. Samen overleggen we over de beste behandeling voor u.

 

Samenwerking met netwerken

Voor een zo goed mogelijke zorgverlening zijn we aangesloten bij netwerken die specifieke kennis en zorgprotocollen hebben voor het behandelen van bepaalde aandoeningen. Zo zijn we aangesloten bij Onconet, ParkinsonNet en Chronisch zorgnet. Hokkeling & Huibers heeft een samenwerkingsverband met de orthopeden in het St Jansdal betreffende heup- en knieoperaties.

Regionale multidisciplinaire samenwerking

Samenwerken maakt sterk. Vanuit deze overtuiging hebben we ons ingezet voor regionale multidisciplinaire samenwerking van fysiotherapiepraktijken en andere (para-) medische disciplines. Deze samenwerking, binnen de coöperatie FleGel, zorgt voor uitwisseling van kennis en ontwikkeling van gezamenlijke zorgprotocollen.

Landelijke samenwerking

Landelijk werken we samen met gelijkgestemde praktijken binnen de coöperatie zoals de vereniging FysioTopics. Binnen deze samenwerking werken we aan kwaliteit, klanttevredenheid, doelmatigheid, best practice en vernieuwing. U kunt er dus op rekenen dat wij u behandelen volgens de meest recente landelijke inzichten.

Overzicht van de samenwerkingen in Ermelo